Generel information
Ved Hammer Hansen vil vi kun udlevere den information som er nødvendig for at sende din ordre. Dvs. navn, adresse, email og de relevante produktdata. Såfremt du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev vil du ca. en gang om ugen modtage en email indeholdende nyheder, tilbud og andre produktopdateringer. For at tilbyde denne service vil vi opbevare dine informationer i en sikker database, der udelukkende anvendes til markedsføring af vores produkter. Al information i databasen vil blive behandlet strengt fortroligt og vil aldrig blive videregivet til tredjemand.

Din email adresse opsamles under registreringsprocessen og gemmes i vores database med henblik på markedsføring af vores produkter. Din email adresse videregives ikke til tredjemand.

Din datasikkerhed er en væsentlig prioritet, når du handler med os. Derfor behandler vi altid dine informationer forsvarligt og med respekt for dit privatliv. 

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi i Hammer Hansen A/S, CVR.nr. 83238410, indsamler og behandler.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt. 

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Hammer Hansen A/S defineret som den dataansvarlige, der indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os på khh@hammerhansen.dk eller på telefon 62610512.

Samtykke
Når du køber varer eller serviceydelser (både i fysiske butikker og online) hos os, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer derved disse vilkår. Dine personlige oplysninger kan omfatte: Navn, adresse, email, telefonnummer og evt. alternativ leveringsadresse.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os på khh@hammerhansen.dk

Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde, herunder fremsendelse af nyhedsbreve.

Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.

Hvornår indsamler vi personoplysninger
Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten dette sker i en fysisk butik eller online. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning.

Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber varer eller serviceydelser (både i fysiske butikker og online),
 • Når du bestiller kataloger eller tilmelder dig vores nyhedsbrev,
 • Når du beder om at få et login til vores web-shop (du bliver her automatisk oprettet til at modtage nyhedsbrev, og skal afmelde dig dette hvis ikke du vil modtage det),
 • Når du interagerer med os, for eksempel når du fremsender e-mails, og
 • Når du deltager i konkurrencer.

Formål med indsamling
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os. 

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

 • Behandling af dit køb og levering af dine varer eller tjenesteydelser,
 • Servicering og rådgivning af dig,
 • Fremsendelse af nyhedsbreve eller kataloger,
 • oprettelse af log-in til Web-shop,
 • Orientering af konkurrence,
 • Markedsføring, samt
 • Opfyldelse af lovkrav.

Opbevaring af persondata
Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.

Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs- eller servicemæssig relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbave personoplysningerne længere. Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores aftaler.

Persondata til tredjeparter
Vi sælger, offentliggør eller viderebringer ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.

For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig.
Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Automatiske afgørelser
Der vil som udgangspunkt ikke blive truffet automatiske afgørelser, når du handler med os. Når vi giver kredit eller du optager et lån igennem en af vores samarbejdspartnere, vil der dog ske en automatiseret afgørelse, hvor der uden menneskelig indblanding vil blive taget stilling til, hvorvidt vi kan yde kredit, eller du kan optage et lån. Endvidere anvender vores hjemmeside cookies til statistik af brugere.

Dine rettigheder
Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til khh@hammerhansen.dk få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Klage
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger. Klage skal indgives til:

Datatilsynet: Borgergade 28, 5 - 1300 København K